Cautare rapida:

Articole Online Articole Recente Propune un articol Inregistrare Autori Cauta Contact
Articole Online | Director Comunicate de presa » Politica » Evenimente-de-actualitate » PROGRAM în 10 PUNCTE, pentru Guvern, Parlament, Preºedinþie, Partide Politice, Armatã, Servicii, Jandarmerie, Poliþie ºi Justiþie; APEL AL SOCIETÃÞII CIVILE

PROGRAM în 10 PUNCTE, pentru Guvern, Parlament, Preºedinþie, Partide Politice, Armatã, Servicii, Jandarmerie, Poliþie ºi Justiþie; APEL AL SOCIETÃÞII CIVILE

Format PDF | Tipareste

... PROGRAM în 10 PUNCTE , pentru Guvern , Parlament , Preºedinþie , Partide Politice , Armatã , Servicii , Jandarmerie , Poliþie ºi Justiþie APEL AL SOCIETÃÞII CIVILE Bucureºti, Piaþa Universitãþii – septembrie, octombrie 2013, Cluj Napoca, Oradea, Brasov, Constanþa, Mangalia, Timiºoara, Târgu Mureº, Alba Iulia, Hunedoara, Craiova, Iaºi, Focºani, Suceava, Buzãu, Bacãu, Tecuci, Bârlad, Ploieºti, Piteºti, Râmnucul Vâlcea, Arad,... 1. Respingerea în regim de urgenþã în Parlament a legii speciale pentru Roºia Montana 2. Respingerea de cãtre Guvern a acordului de mediu pentru proiectul de la Roºia Montana 3. Adoptarea unei legi care sa interzicã folosirea cianurilor în mineritul aurifer pe teritoriul României. 4. Demisia Ministrului Culturii (Daniel Barbu), a Ministrului Marilor Proiecte (Dan ªova), a Ministrului Mediului (Rovana Plumb), a ºefului Agenþiei Naþionale de Resurse Minerale (Gheorghe Duþu) ºi a Primului Ministru - Victor Ponta. 5. Interzicerea prin lege a exportului de materii prime - concentraþii metalifere, nisip cuprifer, cherestea etc. ... (resurse naþionale), astfel încat în România sã fie relansatã industria prelucratoare. 6. Includerea în Constituþie a unui articol privind interzicerea mineritului cu cianuri, a fracturãrii hidraulice, a importului de deºeuri periculoase sau neprelucrabile pe tot teritoriul României. 7. Companiile care primesc licenþe de exploatare în industria extractivã trebuie sã aibã o participatie a statului român de cel putin 51%, iar acest lucru trebuie legiferat explicit. Bogãþiile subsolului aparþin, conform Constituþiei, poporului român iar gestiunea intereselor materiale ale poporului român este atribuþia statului român. 8. Desecretizarea tuturor clauzelor contractuale asumate de statul român, exceptând cele referitoare la apãrare ºi securitate a naþionalã, ºi interzicerea prin Constituþie a posibilitãþii pentru statul român - Guvern, de a semna clauze contractuale secrete în orice alt domeniu în afarã de apãrare ºi securitate naþionalã, fãrã înºtiinþarea ºi aprobarea prin referendumum de cãtre poporul român. 9. Autosesizarea Direcþiei Naþionale Anticorupþie cu privire la toate contractele semnate în dauna statului român ºi cu privire la toate foloasele necuvenite primite de factori de rãspundere ai statului român pentru a aproba înþelegeri în defavoarea statului roman ºi de formatori de opinie pentru a susþine astfel de interese antinaþionale: comisioane directe ºi mascate, deplasari în strãinatate etc. 10. Stoparea jafului economic, al resurselor naturale ale României, al falimentãrii planificat – dirijate a societãþilor de stat ºi particulare ºi apoi a vinderii acestora pe nimic la firme fantomã sau cu datorii, din þarã sau strãinãtate, a slãbirii instituþiilor ºi a statului român prin regionalizare - (ex. Acþiunea derbedeilor, trãdãtorilor ºi jefuitorilor din Guvern de distrugere ºi falimentare a oraºului Piteºti, de ai rãpii ºi muta instituþiile principale în alte judeþe pe bazã clientelarã, printr-o acþiune dirijatã de la centru); Elaborarea de cãtre Guvern a unor programe speciale privind crearea de locuri de muncã pentru populaþia din zonele defavorizate, respectarea promisiunilor electorale ºi a tuturor legilor din România în vigoare de cei care guverneazã România ºi conduc instituþiile statului român.
Despre autor

FRIEDL GHUNTER, drd. cercetator stiintific, Nemulþumit de toata clasa politicã ºi toþi guvernanþii români care au jefuit ºi distrus România ºi îngenuchiar românii la limita suportãrii. Decât trãdare naþionalã, mai bine o dictaturã militarã ºi apoi cu ajotorul lor o adevãratã democraþie cu cei mai buni tehnocrati din România, ...


Despre articol
Autor: Vizitator
Numar de vizualizari: 207
Numar de cuvinte: 502Nota: Nu a fost notat

Comentarii

Nu exista comentarii pentru acest subiect.

Adauga un comentariu

Ne pare rau, nu aveti posibilitatea sa adaugati comentarii. Pentru a putea lasa parerea dvs. va rugam sa va autentificati.

    imotrading.to | chequedejeuner.ro