Cautare rapida:

Articole Online Articole Recente Propune un articol Inregistrare Autori Cauta Contact
Articole Online | Director Comunicate de presa » Finante » Dobanzi » Scurt istoric al Băncii Comerciale Române

Scurt istoric al Băncii Comerciale Române

Format PDF | Tipareste

Banca Comercială Română îşi inscrie numele pe lista băncilor comerciale nou create şi reorganizate după 1989. Ea este o instituţie specială, ce poate fi considerată o bancă nouă pentru ca actul său de naştere poartă data de 1decembrie 1990, dar în acelaşi timp , prin activitatea pe care o desfăşoară în cadrul Băncii Naţionale din care se desprinde, este deopotrivă o bancă cu tradiţie în domeniul banca r. Începutul a fost foarte dificil . În afara unui act de identitate , unei bănci îi mai sunt necesare un sediu central , o reţea de unităţi , personal suficient, capital , clienţi şi o gamă adecvată şi tentantă de produse şi servicii utile pentru aceşti clienţi.
Conducerea Băncii Comerciale Române a reuşit să aducă banca la parametrii deja cunoscuţi şi confirmaţi pe plan intern şi internaţional. În pofida greutăţilor întâmpinate , B.C.R. , bine condusă , a devenit astăzi una din cele mai puternice şi prestigioase bănci româneşti .
În 1990 , B.C.R. pleacă la drum cu un colectiv de 5300 de angajaţi şi 100 unităţi în reţea , cifre care se dublează în primii 5 ani de activitate .
Evoluţia capitalului este poate cel mai important criteriu de apreciere a forţei financiare a băncii. . La un capital social subscris de 12 miliarde lei în 1990 , încep să se adauge fondurile constituite , adică , capitalul total creşte în primii 5 ani de activitate la 577 miliarde lei .
La experienţa acumulată se adaugă o alta , nouă , urmare a extinderii operaţiunilor specifice tranziţiei şi economiei de piaţă . Astfel, în acest interval de timp , banca s-a dezvoltat atât prin creşterea gamei de produse şi servicii bancare pe care le-a oferit până acum clientelei sale , cât şi prin asimilarea rapidă a unora noi , din care sunt de menţionat :
-extinderea la creditării pe termen mediu şi lung pentru investiţii;
-acordarea de credite in valută ;
-deschiderea de conturi în valută pentru persoane fizice şi juridice şi efectuarea de operaţiuni de schimb valutar ;
-derularea operaţiunilor de decontare , în numele clienţilor , a activităţilor de comerţ exterior . Interesul clienţilor de toate categoriile pentru colaborarea cu B.C.R. , evoluţia acestei clientele contribuie în final la completarea imaginii despre bancă .
Unul din elementele calitative , de marcă, adaugat de bancă îl constituie activitatea internaţională . Interdependenţa dintre pieţele interne şi externe a făcut necesară adaptarea sistemului de lucru al băncii la practicile bancare internaţionale . În prezent foarte multe societăţi comerciale îşi derulează afaceri le proprii de comerţ exterior prin reţeaua B.C.R. , şi apelează la intreaga gamă de servicii specifice acestor operaţiuni.
Scurtă şi bogată istorie a Băncii Comerciale Române recunoaşte ca realizare deosebită paşii făcuţi în domeniul informatizării . În 1990 , toate lucrările băncii erau executate fără o tehnică de calcul adecvată , iar astăzi banca utilizează cele mai moderne echipamente din domeniul tehnicii de calcul, care permite o mare flexibilitate şi dinamică a operaţiunilor efectuate. Prin aceasta s-a obţinut extinderea funcţionalităţii aplicaţiilor informatice destinate operaţiunilor valutare , banca dispunând în prezent de un sistem modern de realizare în timp real a tranzacţiilor internaţionale care oferă facilităţi de generare , transmitere şi reconciliere a mesajelor SWIFT .
Calitatea resurselor a reprezentat condiţia esenţială a tuturor succeselor obţinute până în prezent şi , din acest punct de vedere , lucrătorul de bancă se va plasa mereu inaintea oricărui alt factor important care poate condiţiona viitorul B.C.R. .
Un aspect fundamental al oricărei economii de piaţă este ca diferite firme operează şi concurează pe aceeaşi piaţă pentru aceiaşi consumatori . În cazul băncilor , acest lucru asigură clienţilor posibilitatea alegerii băncii cu care vor face afaceri . În cele din urmă , supravieţuiesc băncile care servesc cel mai bine necesităţile pieţei şi ale clienţilor . Intr-o economie de piaţă şi băncile , ca orice societate comercială , îşi realizează venitul în " arena pieţei „.
Prezentarea activităţii Băncii Comerciale Române
Este foarte greu de prezentat activitatea unei bănci cum este B.C.R. , chiar dacă este vorba de mai mulţi ani de funcţionare.
Pentru Banca Comercială Română , aceşti ani sunt foarte intenşi şi reflectă o ascensiune şi dezvoltare rapidă , un proces combinat cu acumulări cantitative şi calitative , o cursă contra cronometru pentru un loc cât mai bun pe podium .
În primii 8 ani de activitate , capitalurile proprii inregistrează o creştere de 362 ori . Chiar dacă evoluţia nu este pe măsura dorită , nivelul atins în prezent a permis băncii să se situeze , după clasamentul efectuat de revista " The Banker " , pe primul loc între băncile româneşti şi pe un loc apreciabil între primele 1000 de bănci din lume .
Banca Comercială Română s-a prezentat mereu ca o bancă disponibilă pentru finanţarea economiei reale , pentru sprijinirea proceselor de restructurare şi retehnologizare .
În cadrul activităţii de creditare reţinem următoarele aspecte mai importante : - " Creditele au fost destinate cu priorităţile activităţilor productive , iar in cadrul acestora producţiei pentru export :
- " În acelaşi timp , au fost sprijiniţi agenţii economici care au prezentat cereri şi programe de restructurare şi retehnologizare ;
- " Dinamica creditului destinat clienţilor din sectorul privat a fost superioară creditelor totale angajate ;
- " Creditul în valută a luat o mare amploare în ultimii ani , în condiţiile în care banca s-a oferit să asigure o parte însemnată din resursele pentru importurile din economie ;
- Au fost contractate importante linii de credit din străinătate destinate agenţilor economici .
- B.C.R. a conceput creditul din punctul de vedere al clienţilor ca o sursă de finanţare necesară desfăşurării , dezvoltării sau restrucurării lor , iar pentru banca reprezintă un plasament cu risc asumat în vederea obţinerii unei eficienţe mulţumitoare .
În prezent , multe societăţi sunt supuse unui amplu program de restructurare şi retehnologizare , programe care în general sunt sprijinite de B.C.R. . În aceste condiţii , creditul în valută capată o mare importanţă.
Pentru primul trimestru al anului 2000 , unul din cele mai importante obiective pe termen scurt atinse prin politica monetară , l-a constituit reducerea nivelului ratelor de dobandă în piaţa interbancară şi a titlurilor de stat , cu efecte benefice în redcerea presiunii asupra bugetului de stat .
Scăderea deficitului de cont curent cu peste 1 miliard USD în 1999 faţă de 1998 ce a avut la bază şi scăderea importului cu 12% în 1999 faţă de 1998 şi creşterea exportului cu 2% în aceeaşi perioadă , a condus la inregistrarea unui excedent de valută pe piaţă , tendinţa care s-a menţinut şi în trimestrul I al anului 2000 . Mai mult , în luna februarie 2000 s-a inregistrat o creştere cu cca. 34% a exportului faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent conducând la un excedent al balanţei comerciale în această lună de 57,8 milioane USD, ceea ce confirmă evoluţia pozitivă de comprimare a deficitului de cont curent şi consolidează excedentul valutar din piaţa valutară internă . În luna februarie , vânzările în numele clienţilor au fost superioare cumpărărilor de valută cu cca. 142 milioane USD , iar în luna martie s-a inregistrat zilnic un excedent în medie de cca. 5 milioane USD .
Ritmul mediu al inflaţiei din trimestrul I 2000 anualizat reprezintă 38,6%. Comparativ cu nivelul cumulat al inflaţiei pentru întreg anul 1999 care a fost de 54,8% , s-a preconizat o reducere a acesteia în anul 2000 .
Stabilitatea resurselor atrase de B.C.R. de la persoane fizice şi juridice a condus la o interdependenţa a băncii de depozitele atrase pe piaţa interbancară cu cost ridicat şi maturitate redusă . Obiectivele majore ale băncii vizează în principal următoarele :
- "Consolidarea poziţiei de lider pe piaţă ;
- " Performantizarea activităţii , respectiv creşterea profitabilităţii şi productivităţii - "Gestionarea eficientă a riscurilor bancare .
Prestigioasa revistă britanică de specialitate " The Banker " , membră a grupului Financial Times , a nominalizat Banca Comercială Română drept " Banca Anului " în România . În susţinerea acordării premiului , specialiştii revistei au arătat ca : " B.C.R. poate revendica poziţia de lider în fiecare segment al sistemului bancar romănesc , având reţele extinse de unităţi teritoriale şi de automate de eliberat numerar (ATM) , o larga baza de clienţi şi reputaţia de a fi una dintre cele mai sigure bănci " . A fost apreciat , în mod deosebit , faptul că ponderea Grupului B.C.R. a crescut. În totalul activelor deţinute de bănci şi de în totalul capitalurilor proprii . Sectorul privat reprezintă peste 65% din portofoliul de imprumuturi neguvernamentale acordate de B.C.R. Au fost de asemenea remarcate eforturile depuse de bancă pentru alinierea la practicile occidentale în domeniul comunicaţiei on-line în reţeaua de unităţi , utilizarea facilităţilor de cash- management , promovarea dezvoltării pieţei de carduri şi a transferului rapid de valută prin Money-Gram . În legatură cu fuziunea B.C.R.-Bancorex , specialiştii britanici au subliniat realizarea în timp record a procesului care a dus la întărirea , în fapt , a forţei Băncii Comerciale Române şi a poziţiei sale pe piaţa internă şi internaţională
III. Activitatea internaţională a Băncii Comerciale Române
Obiectivul central al activităţii internaţionale B.C.R. a fost acela de a încuraja şi a favoriza exportul de produse româneşti şi importurile destinate retehnologizării şi restructurării capacităţilor industriale , în scopul unei cât mai bune adaptări a producţiei societăţilor comercial din ţară la cerinţele pieţei interne şi externe .
Întrucât , marea majoritate a societăţilor comerciale din industrie este clientă a B.C.R. şi operaţiunile de import-export se derulează în consecinţă prin unităţile acestei bănci .
Prezenta Băncii Comerciale Române în economie , în general , şi în industrie , în special , în domeniul comerţului exterior se derulează prin două grupe mari de activităţi : cele de procesare şi cele de acordare de credite în lei şi în valută destinate exportului , producţiei de export sau importului . Activitatea de creditare în valută a luat o mare extindere . În acest domeniu se utilizează curent creditarea în valută sub forma unor linii de credit revolving pentru importul de materii prime , materiale , sau creditul pe termen mediu şi lung pentru proiecte pentru care banca derulează alături de liniile de credit Banca-Banca , credite furnizor , credite cumpărător , operaţiuni de forfaiting şi factoring. Banca este angajată şi în alte activităţi bancare , care decurg din utilizarea unor împrumuturi BIRD sau a angajamentelor bancare între firme şi bănci străine şi româneşti de livrări reciproce în compensaţie, operaţiuni generate în principal de importuri de materii prime şi exporturi de produse româneşti .
Direcţia Relaţii Internaţionale , prin serviciile sale de relaţii de corespondent bancar şi organisme financiare internaţionale facilitează legăturile B.C.R. cu alte instituţii financiare din intreaga lume . Această direcţie are ca obiectiv major ca banca să deruleze operaţiuni optime pentru clienţi , atrăgând şi oferind produse şi servicii financiare cât mai avantajoase . Prin poziţia pe care o ocupă ca prima instituţie bancară în România , numărul 8 în Europa Centrală şi de Est , numărul 213 în Europa şi numărul 558 în lume , Banca Comercială Română reprezintă la ora actuală una dintre cele mai mari instituţii care oferă şi prestează servicii financiar-bancare integrate pentru clienţii nebancari şi bancari . Direcţia Relaţii Internaţionale lucrează în strânsă cooperare cu direcţiile de decontări , Trezorerie , Pieţe de Capital , pentru a promova seviciile Băncii Comerciale Române şi a atrage facilităţi de la băncile partenere . Concluzia care se desprinde din experienţa de activitate a băncii este aceea ca pe fondul situaţiei generale a societăţilor comerciale şi instituţiilor care au colaborat şi colaborează cu Banca Comercială Română , balanţa clienţilor veniţi şi a celor plecaţi înclina permanent în favoarea clienţilor veniţi. O evaluare atentă a perspectivei următorilor ani , duce la concluzia că relaţiile B.C.R. cu clientela sa se vor extinde , prestaţiile vor fi mai diversificate şi mai bune calitativ , ceea ce va determina o creştere în continuare a numărului de clienţi şi a conturilor deschise la unităţile proprii . Politica BCR în domeniul calităţii Politica băncii în domeniul calităţii este realizată prin sistemul de management al calităţii documentat şi implementat, compatibil cu ISO 9001:2000 Scopul politicii băncii în domeniul calităţii este acela de a asigura satisfacerea cerinţelor şi aşteptărilor clienţilor prin: - furnizarea de produse şi servicii bancare de calitate, - creşterea competenţei profesionale a angajaţilor, - management performant la toate nivelurile. Obiectivele stabilite în domeniul calităţii sunt: - creşterea flexibilităţii băncii în furnizarea cu operativitate de produse şi servicii în concordanta cu nevoile şi aşteptările clienţilor, - construirea unui parteneriat durabil şi prietenos cu clienţii, - implementarea sistemului de management al calităţii proiectat şi documentat conform cerinţelor standardului SR EN ISO 9001:2001. Calificarea personalului băncii, perfecţionat în mod sistematic prin intermediul diferitelor forme de pregătire reprezintă garanţia realizării obiectivelor propuse, obiectivul permanent al băncii fiind îmbunatăţirea continua a calităţii. Fiecare angajat al băncii este responsabil de calitatea propriei munci care influenţează satisfacţia clienţilor şi implicit rezultatele financiare ale băncii. Acest efort vine în sprijinul realizării obiectivului strategic al băncii, de menţinere şi consolidare a poziţiei de lider pe o piaţă concurentială în plină dezvoltare, managementul la cel mai înalt nivel fiind direct implicat în creşterea eficienţei sistemului calităţii. Sistemul informaţional al B.C.R. În cadrul sistemulul „instituţie bancară” informaţia are o importanţă decisiva, are rolul de factor de legătură între elementele sistemului. Prin intermediul sistemului informaţional se asigură fluxul continu al informaţiilor bancare, se realizează valorificarea acestora, cu eficienţa cerută de către factorii decidenţi implicaţi în activitatea bancară. Banca Comercială Română beneficiază de o tehnologie avansată pentru tranzacţiile valutare spre şi din România prin SWIFT prin MarchantsBank of California şi prin sistemul MoneyCram. Structura Organizatorică a B.C.R. Banca comerciala dispune de o structura organizatorica specifica. Este un element de organizare propriu ce serveşte atât delurârii nemijlocite a proceselor bancare cat si înfăptuiri managementului acestora. Reţeaua de unităţi a BCR. Reţeaua de unităţi a băncii este formată din 292 unităţi, dintre care: - 41 sucursale judeţene, în oraşele reşedinţa de judeţ - 251 alte unităţi (sucursale, agenţii) amplasate pe întreg teritoriul României. Conducere BCR Încă in 1997 s-a stabilit ca vor privatiza cinci bănci cu capital de stat, unde intra si Banca Comerciala Romana. Prin noul Act constitutiv, supravegherea, administrarea şi coordonarea activităţii băncii sunt delegate de acţionari unui Consiliu de Supraveghere format din 7 membri, 5 propuşi de către APAPS iar 2 de către reprezentanţii celor cinci Societăţi de Investiţii Financiare. Sediul central: Bucureşti, Bd Regina Elisabeta nr.5, cod poştal 030016, sector 3, tel:3126185, fax: 3126185, cod SWIFT: RNCB RO BU, email: bcr @bcr.ro Sucursala Gheorgheni Ca şi celelalte sucursale rolul lui constă în coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţii operative desfăşurate în unităţile din subordine. Are ca sarcină: efectuarea operaţiunilor de creditare, finanţare, decontări şi de casa, în lei şi valută, controlul preventiv asupra operaţiunilor ce se efectuează în contul titularilor, precum şi a altor operaţiuni bancare. Anexa: Structura organizatorică a sucursalei Gheorgheni. VII. Personalul B.C.R: Adevarata valoare a băncii o constituie personalul implicat şi loial, dând dovada de competenţă şi dinamism. Personalul băncii participă sistematic la cursuri de pregătire în domeniul calităţii. Se poate spune că unii clienţi nu sunt întotdeauna conştienţi de ce au nevoie sau poate nu cunosc toate serviciile care li le poate oferi banca . De aceea , personalul băncii joacă un rol important . Aceasta reprezintă interfaţa clientului cu banca , şi are un rol important în a evalua necesităţile clientului şi de a asigura informaţia adecvată despre produsele şi serviciile băncii . VIII. Clienţi B.C.R.: Astăzi , clienţii au devenit mult mai informaţi despre ce trebuie să le ofere piaţa . Necesitatea calităţii serviciului este o problemă reală pentru furnizorii de servicii financiar-bancare . Băncile trebuie să monitorizeze nivelul serviciului şi să se asigure că acesta este suficient de ridicat pentru a capta interesul clientului pentru oferta bancară. Calitatea serviciilor şi continuitatea în oferta de produse şi servicii vor ajuta la creşterea fidelităţii clienţilor , aceştia fiind astfel mai puţin tentaţi să evalueze alternativa utilizării serviciilor concurenţei În anul 1950 a avut loc orientarea pe client, ceea ce a însemnat concentrarea pe cerinţele clienţilor. Grija principalã era de a identifica necesitãţile ­şi dorinţele clienţilor, astfel intreprinderile sã vinã în întâmpinarea acestora la cel mai înalt grad de satisfacere a clienţilor. Conceptul susţine cã soluţia atingerii de cãtre o organizaţie a obiceiurilor propri constã în determinarea nevoilor si dorinţelor clienţilor vizaţi şi în furnizarea satisfacţiei aşteptate într-un mod mai eficient şi mai operativ decât concurenţa. Deci anul 1950 reprezintã momentul introducerii acestui concept şi în domeniu bancar, odată cu dezvoltarea sectorului terţial (sector al servicilor). Prin marketing s-a ajuns sã se afle multe lucruri despre client. Clientul-o posibilã definiţie Clienţii sunt cei ce apeleazã la serviciile bãncilor, dar mai întâi trebuie sã-i cunoaştem mai îndeaproape. Un client este o persoanã fizicã sau juridicã care beneficiazã sau va beneficia de serviciile bãncii, cum ar fi, de exemplu cei ce apeleazã la o bancã pentru a schimba valuta. Clientul este cel ce are cont la bancã. Nu existã o definiţie consacratã a “clientului “. Se pot face, însã, câteva precizãri despre clienţi, precizãri care ne vor ajuta sã schiţãm o definiţie a clientului din punct de vedere al bãncilor. Clienţii pot fi definiţi dupã urmãtoarele caracteristici: - termenul de client presupune cã este o persoanã juridicã sau fizicã care are o relaţie de afaceri cu banca; - clienţii apeleazã din când în când, la una din unitãţile bãncii, a solicita efectuarea de operaţiuni; - clienţii folosesc unele sau toate serviciile, produsele oferite de bãnci. Relaţia dintre bancã şi client a fost definitã prin lege. Aceasta se referã la îndatorirea bãncii de a avea grijã de client şi la responsabilitatea bãncilor de a se asigura cã sistemul şi tehnologia folositã protejeazã atât banca însãşi cât şi propri clienţi. În relaţia clasic si simpla care existã între bancã şi client este acea relaţie înte debitor şi creditor. Clientul poate fi creditor, iar banca debitor. Reversul acestei situaţii se înregistreazã în cazul în care clientul împrumutã bani de la bancã. Banca nu este doar un pãstrãtor al banilor, întrucât ea poate folosi fondurile în scopul unor afaceri, dar î-şi asumã obligaţia de a restitui la cerere valoarea depozitelor. potenŢIALUL DE AFACERI OFERIT DE CLIENŢI BĂNCII Pentru a exista ca afaceri viabile, bãncile au nevoie de clienţi. Diferitele tipuri de clienţi au cerinţe diferite, în concordanţã cu afacerile lor sau cu nevoile personale, oferind un potenţial important pentru dezvoltarea activitãţii bancare. Cerinţele şi nevoile clienţilor se pot schimba, dupã o perioadã de timp, în funcţie de noile condiţii existente în economie şi societate. Pentru o bancã este avantajos sã aibã diferite tipuri de clienţi, întrucât astfel, va primi depozite şi va acorda împrumuturi atât pentru afaceri cât şi persoanelor particulare. Ca urmare a valorificãrii de cãtre bancã a potenţialului de dezvoltare a activitãţii, oferit de clienţi, rezultã avantaje atât pentru bancã cât şi pentru clienţi. Avantajele clienţilor pot fi considerate: siguranţa privind depozitele pãstrate la bãnci; - dobânda primitã pentru acestea; faptul cã sumele pãstrate în conturile bancare pot fi restituite oricând, la cerere; transferurile de bani de care pot beneficia ( în loc de a purta asupra lor mari sume de bani în numerar). Prin satisfacerea nevoilor clienţilor şi prin oferta de servicii performante, bãncile îşi vor pãstra clienţii şi vor fi în mãsurã sã ofere noi servicii. Într-o economie de piaţã este un fapt bine stabilit cã produsele bancare specializate sunt mai uşor de dezvoltat şi utilizat de cãtre clienţii existenţi, decât de cãtre noii clienţi. Este, prin umare important sã se identifice diferitele tipuri de clienţi si cerinţele specifice acestora. Companiile vor avea nevoi diferite în funcţie de natura şi volumul afacerilor. O companie micã, de exemplu, poate avea nevoie de un împrumut pe termen scurt pentru a acoperi nevoile pentru servicii şi producţie. Marii investitori pot dori sã împrumute bani pentru investiţii în aşa fel încât să-şi extindã şi sã-şi diversifice afacerea. Nevoile persoanelor fizice, ce îşi deschid conturi personal, pot diferi în funcţie de nivelul venitului şi stilul de viaţã. În prezent, acest tip de clienţi au o pondere scãzutã în România, dar, în perspectivã, numãrul celor ce îşi deschid conturi personale ar trebui sã creascã considerabil. Într-o economie de piaţã, clienţii opteazã pe baza nevoilor lor şi vor alege o anumitã bancã, în funcţie de serviciile şi avantajele oferite. Acest criteriu de opţiune va conduce un timp, la o industrie bancarã dezvoltatã în funcţie de cerere. Presiunea exercitatã de clinţii cu diferite necesitãţi şi existenţa serviciilor oferite şi de alte instituţii financiare, vor conduce la schimbãri şi înbunãtãţiri în sistemul bancar. În timp, ca urmare a faptului cã bãncile încep să-şi înbunãtãţeascã strategiile, vor fi introduse noi produse şi servicii bancare în concordanţã cu practica bancarã internaţionalã. TIPURI ŞI CATEGORII DE CLIENŢI În acest capitol putem identifica diferitele tipuri de clienţi care fac afaceri cu o bancã. Tipurile de clienţi diferite au nevoi diferite. Pentru un bancher este deosebit de important: sã recunoascã diferitele tipuri de clienţi; sã identifice tranzacţiile necesare pentru fiecare tip de client; sã cunoascã prevederile legale existente pentru diferitele tipuri de clienţi. Clienţii pot fi împãrţiţi, din punct de vedere după statutul lor juridic în douã categorii: persoane juridice şi persoane fizice. Persoanele juridice pot fi, la rândul lor grupate în funcţie de forma de proprietate, forma juridicã de organizare şi tipul de activitate economicã (afaceri). Majoritatea conturilor în România sunt deţinute de cãtre persoane juridice. PERSOANELE JURIDICE. Modul de constituire al societãţilor comerciale este reglementat de legislaţie. În ceea ce priveşte, conturile bancare ale persoanelor juridice, trebuie precizat cã fiecare bancã, pe baza prevederilor legii privind activitatea bancarã şi-a elaborat reglementãri proprii (norme) privind deschiderea şi operarea în aceste conturi. Aceste reglementãri sunt într-o continuã îmbunãtãţire, pentru a veni în întâmpinarea cererilor unei economii de piaţã în dezvoltare. Legile şi actele normative se publicã în ţara noastrã în Monitorul oficial. În acelaşi timp este foarte importantã cunoaşterea normelor interne ale bãncilor. Este important pentru bãnci sã ştie dacã un client-persoanã juridicã reprezintã o societate comercialã corect constituitã din punct de vedere legal, înainte de a face afaceri cu el; fiecare tip de societate comercialã este supusã unor anumite reglementãri. Existã mai multe forme de organizare a societãţilor comerciale în România, definite de Legea nr.31/1990 . Trãsãturi ale societãţilor comerciale în calitate de clienţi ai bãncii: sunt înfinţate în anumite forme specifice care determinã atât modul de organizare cât şi desfãşurarea activitãţii acestora; obţinerea prin lege a calitãţii de personalitate juridicã; în caz de încetare a plãţilor, sunt supuse falimentului. În calitatea lor clienţi ai bãncii societãţile comerciale trebui sã respecte cerinţele stabilite de bancã, cu privire la deschiderea şi funcţionarea conturilor bancare ale acestora. Astfel societãţile comerciale ce deschid conturi bancare li se solicitã o serie de documente din care sã reiasã forma lor de organizare juridicã, denumirea societãţii, tipul activitãţii desfãşurate, valoarea capitalului societãţii, specimenele de semnãturi pentru persoanele îndreptãţite sã efectueze operaţiuni în cont şi altele. Tipuri de societãţi comerciale care funcţioneazã în România. Persoanele juridice îşi pot desfãşura afacerile într-o varietate de forme, conform Legii nr. 31/1990 (publicatã în monitorul Oficial nr.126 - 127 din 17 noiembrie 1990 ). Legea defineşte diferitele tipuri de societãţi comerciale ce pot fi constituite. Societãţi comerciale se vor constitui în una din urmãtoarele forme: - Societãţi în nume colectiv; - Societãţi în comanditã simplã; - Societãţi în comanditã pe acţiuni; - Societãţi pe acţiuni; - S.R.L. ( societate cu rãspundere limitatã). Fiecare dintre acestea trebuie sã fie constituitã conform legii şi este, deci, important sã înţelegem şi sã recunoaştem cerinţele legale, pentru fiecare categorie de societate în parte. Comercianţii persoane fizice. Cu toate cã rolul dominant îl au societãţile comerciale, în cadrul economiei de piaţã Comercianţii persoane fizice continuã să-şi manifeste prezenţa şi sã facã parte din clientela bãncilor. Din acest punct de vedere se disting: micii meseriaşi şi liber profesioniştii care acţioneazã în baza unei autorizaţii de funcţionare, eliberatã de primãria localã şi plãtesc un impozit forfetar asupra veniturilor realizate, la secţia financiarã de care aparţin. Ei pot sã-şi deschidã cont bancar în calitate de persoanã fizicã, legea neobligându-i sã deţinã un cont bancar “pe firmã”, ca persoanã juridicã; asociaţii familiale (în baza Decretului nr.94/1990 ), unde deschiderea unui cont bancar se realizeazã în aceleaşi condiţii ca pentru orice persoanã juridicã. Clienţii persoanã fizicã Deşi, aşa cum am mai spus, clienţii persoane fizice au încã o pondere redusã în ansamblul activitãţii bancare. În România existã tipuri de conturi destinate special acestei categorii de clienţi. Pentru persoane fizice, deschiderea de conturi la o bancã presupune doar: cerere de deschidere de cont prezentarea actului de identitae (cartea de identitate sau alte documente echivalente legal cu acesta pentru persoanele fizice române, sau paşaport pentru persoane fizice strãine ) Un client - persoanã fizicã poate fi descris ca o persoanã ce deţine un cont bancar pentru uzul personal. Acest tip de clienţi trebuie sã respecte reglementãrile existente, iar bancherii trebuie sã se asigure cã aceştia nu deschid şi nu folosesc conturi bancare în scopuri ilegale. Persoanele pot deschide conturi doar în numele lor, cu posibilitatea ca titularii de conturi sã împuterniceascã şi alte persoane pentru semnãturã în cont. În alte ţãri, conturile comune (deschise pe douã nume ), sunt des întâlnite (de exemplu, în familie, soţul şi soţia pot deschide un cont pe ambele nume ). La capitolul persoane fizice bãncile trebuie sã-l aibã în vedere, vârsta persoanelor care doresc sã deschida un cont. Se are în vedere cã persoanele foarte tinere ar putea sã nu cunoascã în totalitate consecinţele efectuãrii anumitor tranzacţii cu bãncile şi de aceea, astfel de persoane sunt protejate, spre a nu se trage foloase de pe urma lor. De asemenea nu ar fi înţelept pentru bãnci sã se angajeze în acorduri de împrumut complexe cu persoane prea tinere. Chiar dacã legea nu este explicitã în acest sens, bãncile pot avea regulamente propri referitoare la vârsta minimã a clienţilor. În România ca şi în multe alte ţãri, începând de la vârsta de 18 ani persoanele fizice au capacitate deplinã de exerciţiu, şi ca atare, îşi pot exercita drepturile şi pot sã-şi asume obligaţiile corespunzãtoare raporturilor juridice pe care le încheie. Condiţii de menţinere a clienţilor Clienţii care au fost admişi de bancã ca urmare a îndepliniri unor criterii, şi care intrã în relaţiile normale şi curente de afaceri cu B.C.R., vo fi urmãriţi permanent în scopul constatãrii în ce mãsurã aceştia îşi menţin, îşi doresc sau îşi reduc performanţele iniţiale. Astfel, pe parcursul derulãrii afacerilor şi diverselor legãturi cu banca în situaţia clienţilor pot apãrea urmãtoarele posibilitãţi: Clienţi îşi menţin sau îşi sporesc calitãţiile de ansamblu care au fost probate prin criteriile de acceptare. Aceşti clienţi se recomandã astfel ca fiind foarte buni, cu performanţe ridicate şi, în aceste condiţii, banca şi unitãţile sale teritoriale îi va aborda în continuare activ. Clienţi îşi modificã performanţele în sensul cã înregistreazã rentabilitatea scãzutã, activele imobilizate nu sunt într-o situaţie prea bunã (prea mari) faţã de capitalurile propri şi sursele pe termen lung, apeleazã la puţine produse şi servicii bancare, indicatorii de clienţi vor fi acceptaţi în continuare în mod pasiv şi vor fi urmãriţi cu atenţie şi sprijiniţi pentru a putea îmbunãtãţii situaţia de ansamblu în care se aflã. Clienţi nu se mai încadreazã în criterile pentru care au fost acceptaţi, numai desfãşoarã o activitate profitabilã, au o lichiditate şi un grad de îndatorare sub nivelurile admise, activitatea şi produsele lor nu mai sunt admise pe piaţã, în general au o situaţie determinatã care nu promite a fi amelioratã în viitor. Aceastã categorie de clienţi va fi cedatã concurenţei, sens în care printr-o atitudine care sã nu lezeze relaţiile normale recomandate în general, dar care trebuie sã fie fermã, banca nu va mai promova noi afaceri cu societãţile din aceastã categorie. O posibila grupare după tipuri de clienţi cu care banca lucreazã mai frecvent poate fii : Conducãtorul schimbãrii: Bani furnizeazã mijloacele de schimbare a lumii, în scopul satisfacerii proprilor valori si standarde superioare. 2. Grijuliul: Banii reprezintã mijloacele prin care se poate arãta grija si preocuparea pentru alţii, conducând la dependenţã şi la constientizarea de cãtre client a faptului cã este important pentru bancã. 3. Competitorul: Banii furnizeazã mijloacele proprii afirmãri şi pentru învingerea concurenţilor observaţi. 4. Artistul creator: Banii furnizeazã mijloacele de expresie ale îndemnurilor creatoare, de satisfacere a aspiraţiilor artistice şi a nevoilor emoţionale. 5. Inovatorul: Banii furnizeazã mijloacele de explorare a ideilor noi şi de gãsire a unor cãi noi şi mai bune de a realiza anumite lucruri. 6. Birocratul: Banii reprezintã mijloacele de asigurare a securitãţii economice, sociale şi psihologice. 7. Hedonistul: Banii furnizeazã mijloacele de realizare a scopurilor personal şi de a se bucura de viaţã. 8. Creatorul de imperii: Banii furnizeazã mijloacele de modelare a mediului controlând destinul altora şi stabilind o dinastie. 9. Pacifistul: Banii reprezintã mijloacele de a conserva status quo-ul, menţinând oamenii mulţumiţi; acceptã faptul cã totul se subordoneazã obţinerii a ceea ce este mai bun, în cea mai bunã din toate lumile posibile. IX. Oferte si sevicii bancare. Oferta de produse a B.C.R. Banca Comerciala Romana a fost si rămâne disponibila sa ofere clienţilor săi toata gama de servicii cu specific bancar ce se practica pe piaţa interna . Paleta larga a activitatilor băncii , structura clienţilor săi si acoperirea tuturor zonelor geografice cu unităţi proprii ii dau acesteia caracterul de banca universala . Oferta de produse si servicii devine pentru banca principalul mijloc de menţinere a cotei de piaţa cucerite si a interesului unui număr cat mai mare de clienţi . Banca are pachete adecvate de produse , care trebuie sa tina seama de caracteristicile si categoria clientelei sale . Banca are in vedere companiile mari si clienţi strategici , agenţii economici cu activitate de export , întreprinderile mici si mijlocii , activitatea de retail. Banca are in vedere ca partenerii sai sa beneficieze , in primul rând , de produsele si serviciile de baza (depozite , credite si garanţii , decontări , consultanta ) asigurând astfel principalele grupe de cerinţe ale clienţilor pe termen scurt , termen mijlociu si lung . Toate produsele si serviciile bancare isi au importanta lor , dar creditul rămâne principalul produs oferit de banca . Banca Comerciala Romana pune un accent deosebit pe finanţarea economiei reale si pe sprijinirea procesului de restructurare prin abordarea de credite atât pentru importul, de echipamente , tehnologie , materii prime si materiale , cat si pentru exportul de produse manufacturate . Banca este acceptata de un număr important de agenţi de garantare a creditelor pentru export si lucrează in condiţii normale cu organismele internaţionale: BIRD, BERD, BEI. B.C.R. a contribuit la finanţarea activităţii de producţie in mai multe sectoare economice , si in deosebi in industrie , a cârei creditare este măsurata in proporţie de 2/3 prin unităţile teritoriale ale băncii . Experienţa cãstigatã si reacţia pozitiva a clienţilor la serviciile oferite de banca sunt condiţii pentru o evoluţie pozitiva in viitor . Deschiderea si dezvoltarea pieţei financiare din România si intrarea in circuit a noilor instrumente financiare cum sunt cambia , biletul la ordin si cecul , sunt un bun prilej pentru banca de a-si extinde activitatea in mod corespunzător si pentru a contracta noi relaţii cu partenerii săi de afaceri . Tipul de servicii oferite de banca este foarte important . In general , băncile oferă doua tipuri diferite de servicii : - serviciul "o singura data" este o tranzacţie asigurata ( de exemplu , procurarea de valuta străina) . Persoana va veni la sucursala va procura valuta , apoi va pleca ; acesta este sfarsitul tranzacţiei ; - serviciul "de relaţie " - la care clientul va utiliza serviciul respectiv in mod repetat ( de exemplu , Contul curent : clientul va deschide contul si-l va folosi pentru a depune si a retrage bani ). Cu ocazia folosirii unui serviciu se pot indica si altele care ar putea fi utile clientului . Acest tip de serviciu asigura perpetuarea relaţiilor cu banca . Serviciile de relaţie pot conduce ade seo ri clientul câtre achiziţionarea mai multor servicii . Ambele tipuri de servicii sunt importante pentru consolidarea relaţiilor cu clienţii . Cu cat clientul are mai multe contracte cu banca si cu personalul acesteia , cu atât va fi mai uşor sa-si evalueze necesităţile si sa construiască relaţia . Cunoaşterea clientului de către banca înseamnă, adesea ,ca se pot anticipa unele din cerinţele acestuia , oferindu-i-se servicii adecvate înainte ca el sa conştientizeze unele necesitaţi financiare . Intr-un sector bancar profesional si competitiv , tendinţa Băncii Comerciale Romane rămâne de creştere continua a performantei financiare , lucru ce impune cu necesitate dezvoltarea ofertei de produse si servicii bancare, precum si imbunãtãtirea celor existente . Consiliul de Administraţie al Băncii Comerciale Romane , in sedinta sa din 31 martie 2000 , a hotărât si aprobat infiintarea Direcţiei de Produse si Servicii Bancare pentru Persoane Fizice , având in vedere si faptul ca persoanele fizice cu cont la B.C.R. au un aport mare in resursele băncii , dar beneficiază de o oferta restrânsa de produse si servicii bancare . Noua direcţie infiintata isi propune sa abordeze acest segment de clienţi - persoane fizice - intr-o concepţie noua printr-o structurare a acestei categorii de clienţi in funcţie de venituri , pregătire , vârsta si necesitaţi si printr-o politica de diversificare a ofertei de produse si servicii specifice . In prezent , B.C.R. este disponibila sa ofere clienţilor săi (persoane fizice) toate produsele si serviciile bancare ce se practica pe piaţa interna , iar prin dezvoltarea sistemului informatic , si a unora din cele existente in băncile din străinătate . Cu toate ca , prin Instrucţiunile de Lucru nr. 2 /1998 privind creditarea persoanelor fizice au fost prevăzute mai multe categorii de credite ce se pot acorda , nu au fost lansate pe piaţa decât câteva , ramanand nefolosite o serie de credite foarte solicitate pe piaţa interna de câtre persoane fizice ( credite pentru amenajări si reparaţii locuinţe , pentru cumpăraturi de auto turism e din import , cumpărări terenuri , reparaţii locuinţe , credite de trezorerie , etc. ) . Noile produse si servicii solicitate de persoanele fizice , spre exemplu : - eliberarea de scrisori de garanţie bancara ; - plata abonamente telefon ; - energie electrica , etc. , credite nenominalizate pe termen scurt (pana la 30 de zile ) pentru plata unor cheltuieli ocazionate de diverse evenimente din viata unei familii etc. . Unul din produsele solicitate il reprezintă creditele in valuta . Sunt solicitări de la persoane fizice , in principal , pentru achiziţionarea de mici utilaje productive pentru lansarea unei afaceri sau pentru efectuarea de concedii in străinătate . Concomitent , este lansat serviciul cunoscute sub denumirea de " private banking ", respectiv informaţii bancare despre conturile clienţilor , tipurile de operaţiuni si produse bancare , plăti electronice , etc. . Realizarea acestor obiective au sporit simţitor numărul clienţilor care apelează la serviciile băncii Produse si servicii oferite de Banca Comerciala Romana: CASETA DE VALORI - "Cheia siguranţei dvs. !" B.C.R. pune la dispoziţia clienţilor săi , un serviciu bancar modern - caseta de valori - prin intermediul căreia se pot păstra in condiţii de siguranţa deplina : - titluri si hârtii de valoare (acţiuni , obligaţiuni , certificate de depozit, bilete de ordin , etc.) ; - bilete de banca si valuta cash ; - obiecte de arta , colecţii numismatice , etc. ; - bijuterii ; - documente de valoare si înscrisuri oficiale (testamente , manuscrise , certificate de proprietate ) ; - obiecte fara valoare determinata ; - alte valori . Avantaje : Casetele sunt amplasate in spatii special amenajate , asigurate cu sisteme de paza , supraveghere video si alarma . Deschiderea /închiderea casetelor de valori se face cu ajutorul a doua chei : prima , unicat , deţinuta de client , iar cea de-a doua deţinuta de funcţionarul bancar , accesul la caseta se efectuează numai folosind ambele chei . B.C.R. prestează serviciul de păstrare a valorilor in casete pe baza unui contract încheiat cu clienţii si in care vor fi înscrise : - durata depozitarii ; - valoarea declarata de client pentru obiectul / obiectele depozitate ; - comisionul perceput de banca . Pe toata durata depozitarii valorilor , clientul isi păstrează calitatea de proprietar al acestora . MULTI CASH - "Accesibil , comod , eficient , sigur !" Prin serviciul MULTI CASH ,B.C.R. oferă clienţilor săi , persoane juridice, confort si flexibilitate in relaţia cu Banca . Avantajele folosirii acestui serviciu : *Platiti un abonament diferenţiat corespunzător serviciului de care aveţi nevoie. *Confortul si economisirea timpului beneficiind de legătura electronica cu Banca la orice ora si din orice colt al tarii . *Accesarea unor informaţii financiar-bancare vitale pentru succesul afacerilor clienţilor . *Siguranţa si confidenţialitatea operaţiunilor . *Operativitatea , prin executarea in acceasi zi a ordinelor de plata primite . *Gratuitate la instalarea soft-ului , asigurarea service-ului si instruirea utilizatorului . Obs : Documentele de decontare in original se pot ridica oricând de la Banca . B.C.R. pune la dispoziţia clienţilor săi o oferta larga de carduri , cu diferite destinaţii , pentru care clienţii pot opta in funcţie de nevoile si necesităţile lor . B.C.R. oferă cardul VISA in 3 variante : a) B.C.R. VISA CLASIC Cardul de debit , embosat , emis in lei pentru persoane fizice, ce poate fi utilizat oriunde pe teritoriul României . Cardul este destinat : - pentru plati de bunuri sau servicii oriunde este afişata sigla VISA ( hoteluri , magazine , benzinării , etc.) ; - pentru obţinerea de numerar de la automatele bancare si de la ghişeele băncii. b) B.C.R. VISA BUSINESS Cardul de debit , embosat , emis in valuta (USD) destinat firmelor ai căror angajaţi călătoresc in străinătate , in interes de afaceri . Cardul este destinat pentru : - plati de bunuri sau servicii oriunde este afişata sigla VISA (hoteluri , magazine, benzinării , etc.) - obţinerea de numerar de la automatele si ghişeele bancare . c) B.C.R. VISA INTERNATIONAL Card de debit , embosat , emis in valuta (USD) pentru persoane fizice , ce poate fi utilizat oriunde in tara si in lume . Cardul este destinat pentru : -plati de bunuri sau servicii oriunde este afişata sigla VISA (hoteluri , magazine, benzinării , etc.) - obţinerea de numerar de la automatele bancare . Alte carduri puse la dispoziţia clienţilor săi de câtre B.C.R. : CARDUL B.C.R. MAESTRO Banca ne pune la dispoziţie un instrument de plata modern , sigur , rapid , comod si flexibil . Cardul este emis sub mărcile ec/Cirrus si edc/Maestro , care aparţin organizaţiei Europay International - una dintre cele mai mari organizaţii internaţionale pe piaţa cardurilor . B.C.R. Maestro este un card de debit , electronic , emis in lei pentru persoane fizice . Este utilizat pentru plata salariilor angajaţilor societarilor comerciale . Este destinat obţinerii de cash de la ATM-urile sau giseele bancare sau pentru plata bunurilor si serviciilor la comercianţii acceptatori de carduri , care deţin POS-uri , pe teritoriul României . CARDUL B.C.R. EUROCARD BUSINESS Este card de debit , embosat , emis in lei , sub sigla Eurocard/Mastercard , destinat angajaţilor societarilor comerciale care efectuează deplasări in interes de serviciu pe teritoriul româniei . Cardul este destinat pentru : - plati de bunuri si servicii oriunde este afişata sigla Eurocard/Mastercard (hotel, magazin , benzinării , etc.) ; - obţinerea de numerar de la automatele si ghişeele bancare . SERVICIUL MONEYGRAM Serviciul MoneyGram reprezintă cea mai rapida , sigura si co moda cale de a trimite si primi bani de pe tot globul in doar câteva minute . Mii de oameni din întreaga lume folosesc deja acest serviciu . O reţea extinsa de agenţi serioşi , conectaţi prin calculatoare , vor transmite banii , având garanţia ca vor fi inmanati in siguranţa si fara nici o întârziere . MoneyGram este pus la dispoziţie in mai mult de 135 de tari si ne da posibilitatea de a primi sau a trimite bani in numerar , oriunde in lume in doar 10 minute . Pentru a face trimiterea mai personala , putem adaugă gratuit un mesaj de 10 cuvinte . In România , B.C.R. este singurul agent MoneyGram . Cecurile CECUL BANCAR IN VALUTA Cecul bancar in valuta se poate emite de B.C.R. pentru plata mărfurilor si seviciilor importate , iar cecul emis in străinătate poate fi utilizat pentru onorarea exporturilor de mărfuri si servicii . Cecul bancar in valuta se poate plati intr-o gama larga de valute in principiu , la plata se încasează valoarea integrala , plata se efectuează cu respectarea regulilor si uzanţelor internaţionale valabilitatea unui cec bancar in valuta este de maxim 6 luni de la data emiterii . CECUL DE CALATORIE AMERICAN EXPRES Cecul de calatorie American Expres este o modalitate dintre cele mai sigure de a avea la dispoziţie bani in străinătate .Acest cec poate fi preschimbat in numerar la cele mai multe bănci din lume , la un curs general al monedelor . In SUA si in alte tari cecul poate fi folosit direct ca mijloc de plata , dar poate fi preschimbat uşor oriunde in lume in monede . Cecurile pot fi schimbate si in bani lichizi la una din cele 1700 de reprezentante si birouri de turism ale firmei American Expres , in bănci , agenţii de schimb valutar , plus mii de alte locuri unde nu se percepe nici o alta taxa. Cecurile de calatorie American Expres sunt la fel de uşor de folosit ca banii lichizi si sunt disponibile in 12 monede de mare circulaţie . Pentru călătoriile in Europa , putem beneficia de noile cecuri de calatorie EURO , ele reprezentând paşaportul pentru Europa . Avantajele cecurilor : *Confortul si siguranţa operaţiunilor . DIRECT DEBIT Modalitate de plata prin care banca achita , pe baza autorizării prealabile date de client , platile cu caracter de regularitate , a căror suma nu este dinainte cunoscuta (intretinere , telefon , chirie ) Serviciul implica existenta unui acord intre : - platitor si beneficiar ; - platitor si banca ; - beneficiar si banca . Avantajele : *Economisirea timpului si a costurilor pe care le implica deplasarea la banca . *Evitarea riscului neplatii la timp a furnizorilor si a implicaţiilor acestor întârzieri . PRODUSE DE ECONOMISIRE Pentru a veni in întâmpinarea dorinţelor clienţilor de a economisi surplusul de lichiditati de care dispun , lei sau valuta , B.C.R. oferă o gama variata de depozite . DEPOZITE LA TERMEN - in lei , pe termen de 1 , 3 , 6 , 9 si 12 luni si in valuta , pe termen de 3 , 6 , 9 si 12 luni . CERTIFICATELE DE DEPOZIT in lei , pe termen de 3 si 6 luni , cu dobânda fixa pe întreaga perioada a depozitului , bonificata la scadenta depozitului . Avantaje : *Confidenţialitatea si siguranţa economiilor clienţilor . *Păstrarea certificatelor de depozit poate fi asigurata in casetele de valori ale bănci pe întreaga perioada pana la scadenta . PRODUSE DE INVESTITII CERTIFICATE DE TREZORERIE Oferă venituri mai substanţiale decât depozitele la termen plasamentul minim fiind de 100 milioane , cu o scadenta variabila in general de 3 luni . SERVICII DE CUSTODIE Oferă posibilitatea investirii surplusului de fonduri ale clienţilor , in pachete de acţiuni , pe baza ofertelor publice , intermediate de societatile de valori mobiliare . CREDITUL FAMILIA MEA Credite imobiliare - Credite pentru cumpărări de locuinţe si terenuri aflate in intravilan - termen de 10 ani ; - suma maxima - 85% din preţul locuinţei . - Credite pentru modernizări si reparaţii - termen de 5 ani ; - suma maxima - 85% din valoarea devizului . - Credite temporare (punte) ; Se acorda pentru asigurarea resurselor financiare necesare achizitionarii unei noi proprietari imobiliare pana la vânzarea imobilului deţinut iniţial . - termen de 6 luni ; - suma maxima - 80% din valoarea devizului . Credite pentru autoturisme Se acorda pentru cumpărarea de autoturisme noi din producţia interna sau de import de la distribuitorii autorizaţi . - termen 5 ani ; Credite pentru bunuri de folosinţã îndelungata Se acorda pentru achiziţionarea de mobilier , produse electronice , aparate menajere , calculatoare etc. - termen 3 ani ; - suma maxima - 85 sau 100% din preţul bunului care se cumpărã . Credite pentru sănătate Se acorda pentru plata unor tratamente medicale . - termen 12 luni ; - suma maxima - 100% din costul tratamentului . Credite pentru invãtãmant Se acorda pentru achitarea taxelor de înscriere si continuare a studiilor in diferite forme de şcolarizare . - termen 12 luni ; - suma maxima - 100% din cheltuielile de şcolarizare . Credite pentru nevoi temporare Se acorda pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de diverse evenimente din viata familiei . - termen 60 zile de acordare ; - suma maxima - venitul net . Alte servicii oferite de B.C.R. - Serviciul de transfer valutar prin merchants bank Este adresat clienţilor persoane fizice , permite primirea sumelor in valuta trimise in SUA si canada , fara a fi necesar ca destinatarul sa aibă cont deschis la banca . - Tranzacţii de schimb valutar . Cele mai rentabile operaţiuni de schimb valutar - Servicii pe piaţa de capital prin INTERMOB SVM *Intermedierea tranzacţiilor de cumpărare / vânzare de acţiuni . *Operaţiuni privind finanţarea societarilor comerciale prin instrumente specifice pieţei de capital (oferte publice pentru majorări de capital si misiuni de obligaţiuni) . *Intermedierea ofertelor publice de cumpărare pentru preluarea pachetelor mari de acţiuni in vederea stabilirii unei poziţii de control . *Listarea la Bursa de Valori Bucureşti si pe piaţa Rasdaq . *Acordarea de asistenta si evaluare economica a societarilor comerciale in vederea stabilirii politicii de investiţii . Calitatea serviciilor si continuitatea in oferta de produse si servicii care ajuta la creşterea fidelitatii clienţilor , aceştia fiind astfel mai puţin tentaţi sa evalueze alternativa utilizării serviciilor concurenţilor . Operaţiuni cu valuta: Cursul valutar pentru operaţiile cu clienţi persoane juridice se stabileşte zilnic in cadrul centralei băncii. Acest curs este transmis prin cele mai rapide mijloace de informare tuturor unitarilor teritoriale ale băncii. La ghişeele de lucru se afiseaza lista cursurilor de vânzare si cumpărare valuta. Operaţiunile de vânzare si cumpărare de valuta pentru clienţi persoane juridice se efectuează de unitatile operative ale băncii comerciale din ordinul si in contul clienţilor, la depunerea de câtre aceştia a formularelor: „Ordin de vânzare Valuta” si / sau „Ordin de cumpărare valuta”, după caz. Persoane juridice care depun Ordin de cumpărare valuta sunt obligate sa probeze natura operaţiunii valutare cu următoarele documente justificative, după caz: factura extrena si Declaraţia Vamala de Import daca suma in valuta se utilizează pentru plata import de mărfuri. Factura proforma in cazul unor plăti in avans. Factura si scrisoarea de transport (CMR) pentru plata serviciilor de transport La primire Ordinului de cumpărare valuta, lucratorul bancar verifica: documentele justificate sub aspectul formei si legalitatii operaţiei. Existenta disponibilitatilor in lei si valuta ale clientului. Suma solicitata nu trebuie sa depaseasca suma probata prin documente justificative. Înregistrarea contabila ale operaţiune vânzare – cumpărare sunt următoarele: cazul opreatiei de vânzare – cumparere: 2511 „Disponibilitati in valuta al clientului” = 3721 „Poziţia de schimb valuta” cu suma in valuta si concomitent 3722 „Contravaloarea pozitiei de schimb”(lei) = 2511 „Disponibil in lei al clientului” in lei la cursul băncii in cazul operaţiunii de cumpărare valuta: 2511 „Disponibilitati in valuta al clientului” = 3722 „Contravaloarea poziţiei de schimb”(lei) si concomitent 3721 „Poziţia de schimb valuta” = 2511 „Disponibilitati in valuta al clientului” in valuta Zilnic pentru fiecare operaţiune de vânzare – cumpărare, la sfarsitul zilei se stabileşte după caz diferente de curs favorabile sau nefavorabile, dintre cursul oficial de schimb comunicat zilnic de câtre B.N.R. si cursul efectiv al băncii comerciale. Înregistrarea contabila a acestor operaţiuni este: pentru diferente favorabile: 3722 „Contravaloarea poziţiei de schimb”(lei) = 7061 „Venituri din operaţiuni de schimb si arbitraj” pentru diferente nefavorabile: 6061 „Pierderi din operaţiunile de = 3722 „Contravaloarea poziţiei de schimb si arbitraj” schimb”(lei) La sfarsitu fiecărei zile operative se face raportarea către Centrala a tuturor tranzacţiilor valutare efectuate, care la rândul ei informează despre operaţiile zilei direcţia de specialitate din centrala B.N.R. Operaţiunile de schimb valutare se înregistrează in contabilitate a unitatilor operative ale bănci comerciale astfel: la cumpărarea de valuta: 1014 „Casa de schimb valutar” = 3721 „Poziţia de schimb” cu suma in valuta si concomitent 3722 „Contravaloarea poziţiei = 1014 „Casa de schimb valutar” in lei de schimb”(lei) la vânzarea de valuta: 3721 „Poziţia de schimb” = 1014 „Casa de schimb valutar” in valuta si concomitent 1014 „Casa de schimb valutar” = 3722 „Contravaloarea poziţiei de schimb” in lei Zilnic se stabileşte diferente de curs favorabile sau nefavorabile in lei Înregistrarea contabila a acestor operaţiuni este: pentru diferente favorabile: 3722 „Contravaloarea poziţiei = 7061 „Venituri din operaţiuni de schimb si de schimb”(lei) arbitraj” pentru diferente nefavorabile: 6061 „Pierderi din operaţiunile = 3722 „Contravaloarea poziţiei si arbitraj” de schimb”(lei) Exemplu: (Vânzarea valutei) O persoana doreşte sa vanda la casa de schimb valutar a B.C.R. filiala Gheorgheni suma de 100 CHF. Cursul afişat la casa de schimb valutar valabil la data de 07.07.2004 pentru cumpărarea de CHF este 26 918 lei/ 1 CHF. Pe baza carnetului de identitate prezentat de client, lucratorul casei de schimb intocmeste un „Buletin de schimb valutar” in doua exemplare. Casierul primeşte de la client suma in valuta si verifica autenticitate bancnotelor. Se inmaneaza clientului contravaloarea in lei, la cursul zilei, a valutei vândute si anume 2 691 800 Lei. (100 CHF x 26 918 Lei = 2 691 800 Lei). Exemplarul „Buletinul de schimb valutar” semnează si clientul, un exemplar ramane la client. Carierul aplica atât stampila băncii cat si semnătura sa. Pe baza Buletinul de schimb valutar operaţiunea prezentata se înregistrează in contabilitate astfel: 1014 „Casa de schimb valutar” = 3721 „Poziţia de schimb” 100 CHF 3722 „Contravaloarea poziţiei = 1014 „Casa de schimb valutar” 2 961 800 LEI de schimb”(lei) Cursul Băncii Naţionale a României in ziua de 07.07.2004 este de 27 000 LEI/ 1 CHF. Diferenţa dintre acest curs si cursul casei de schimb valutar este: (27 000 – 26 918)x 100 CHF= 8 200 LEI, rezutand o diferenţa de curs favorabila. Acesta se va reflecta in contabilitate astfel: 3722 „Contravaloarea poziţiei = 7061 „Venituri din operaţiuni 8 200 LEI de schimb”(lei) de schimb si arbitraj” Decontarile in lei in sistem intrabancar pe baza instrumentelor de plata de credit: decontari intre conturile clientilor bancii; decontari de sume, efectuate de neclienti in contul unor clienti ai BCR; Instrumentele de plata de credit reprezinta instrumentele de plata care circula de la unitatea bancara a platitorului catre unitatea bancara a beneficiarului, avand ca efect debitarea contului clientului platitor si creditarea contului clientului beneficiar. Instrumentele de plata de credit: - ordinul de plata pentru operatiuni de plati in lei, decontate in sistem intrabancar si interbancar, atat prin intermediul sistemului de compensare multilaterala a platilor intre societatile bancare, cat si prin sistemul de transfer de plati de mare valoare. Potrivit Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 8/1994 privind ordinul de plata, acesta este o dispozitie neconditionata, data de catre emitentul acesteia unei societati bancare de a pune la dispozitia unui beneficiar o anumita suma de bani. O astfel de dispozitie este considerata ordin de plata numai daca platitorul dispune de fondurile banesti necesare efectuarii operatiunilor de transfer a fondurilor banesti si nu prevede ca plata sa fie la cererea beneficiarului. Ordinul de plata trebuie sa indeplineasca conditiile de forma si de fond prevazute de regulamentul susmentionat, precum si de Normele cadru nr. 15/1994 si Normele tehnice nr. 16/1994 ale BNR. - nota de contabilitate intocmita banca in cazul decontarii partiale a unor titluri executorii, in cazul virarilor de solduri si a unor operatiuni proprii ale bancii. Decontarea se efectueaza, de regula, cu inregistrarea sumelor in conturile beneficiarilor in ziua lucratoare urmatoare (z+1). La solicitarea clientilor se pot efectua decontari cu inregistrarea sumelor decontate in contul clientului beneficiar in aceeasi zi (z/z), in conditiile perceperii comisionului pe transe valorice in regim special. Operatiunile acceptate la plata de administratorul de cont se vor deconta din contul clientului platitor in limita soldului disponibil existent in momentul introducerii in sistem a operatiunii de debitare. La unitatea bancara initiatoare dupa acceptare, informatiile preluate in sistem de pe instrumentele de plata de credit sunt obligatoriu validate de persoanele desemnate in acest scop, din cadrul compartimentului decontari intra si interbancare. Unitatea bancara destinatara, potrivit programului informatic intocmit, confirma in ziua "z" operatiunile initiate de unitatea bancara platitoare in ziua precedenta, precum si cele initiate in aceeasi zi pentru care clientii au solicitat o astfel de decontare. Refuzurile efectuate de unitatea bancara destinatara sunt receptionate de unitatea bancara initiatoare, si in functie de motivul refuzului, se reinitiaza operatiunea sau se crediteaza contul platitorului de regula in aceeasi zi. Pentru reflectarea in contabilitate a operatiunilor de decontari in sistem intrabancar, se utilizeaza urmatoarele conturi: 341.1-1.1/ROL "Decontari intrabancare - instrumente de plata de debit". 341.2-1.1/vvv "Decontari intrabancare - instrumente de plata de credit". · Contul 341.2 - 1.1 se deschide pe fiecare valuta, inclusiv pe ROL. Pentru decontarea operatiunilor proprii se utilizizeaza contul 341.1 - 57. Operatiunile decontate in sistem intrabancar si pe parcursul intrabancar al platilor interbancare: 1. Decontari in lei, pe baza instrumentelor de plata de credit - in sistem intrabancar 1.1. la unitatea bancara initiatoare: a. Clientul platitor prezinta ordinul de plata intocmit in 3 exemplare unitatii bancare unde are deschis contul curent. b. Administratorul de cont efectueaza operatiunile de autentificare si acceptare a ordinului de plata. c. Informatiile din instrumentele de plata de credit (ordine de plata) primite la ghiseu se introduc, de catre administratorul de cont care gestioneaza contul clientului platitor, in baza de date. Cu aceasta ocazie se stabileste termenul de decontare in cazul platilor urgente (z/z) solicitate de clienti, potrivit mentiunii inscrise pe banda alba a ordinului de plata "plata urgenta". d. Datele preluate
Despre autor

Bcr


Despre articol
Autor: admin
Numar de vizualizari: 1519
Numar de cuvinte: 9335Nota: Nu a fost notat

Comentarii

Nu exista comentarii pentru acest subiect.

Adauga un comentariu

Ne pare rau, nu aveti posibilitatea sa adaugati comentarii. Pentru a putea lasa parerea dvs. va rugam sa va autentificati.

    imotrading.to | chequedejeuner.ro