Cautare rapida:

Articole Online Articole Recente Propune un articol Inregistrare Autori Cauta Contact
Articole Online | Director Comunicate de presa » Finante » Contabilitate » Norme privind înregistrarea veniturilor

Norme privind înregistrarea veniturilor

Format PDF | Tipareste

Evidența contabilă în partidă simplă a venituri lor se ține pe feluri de venituri, după natura lor, astfel: a) venituri din activități care constituie fapte de comerț; b) venituri din profesii libere; c) alte venituri. Pentru asociațiile fără personalitate juridică evidența contabilă în partidă simplă a veniturilor se va ține în mod distinct. Evidența contabilă în partidă simplă a operațiunilor efectuate în valută se ține atât în moneda națională, cât și în valută, potrivit reglementărilor elaborate în acest sens. În cazul în care bunurile din patrimoniul afaceri i trec în patrimoniul personal al contribuabilului, suma reprezentând contravaloarea acestora se include în venitul brut, considerându-se o înstrăinare. În cazul în care asociațiile își încetează activitatea, iar foștii asociați continuă să funcționeze în mod individual, bunurile din patrimoniul asociației trec în patrimoniul noilor afaceri, se înscriu în Registrul-inventar al acestora și se amortizează în continuare, se consumă sau se vând, după caz. În toate cazurile de înstrăinare este necesară evaluarea bunului, care se poate face la prețurile practicate pe piață sau stabilite prin expertiză tehnică. În cazul încetării definitive a activității, sumele obținute din valorificarea bunurilor patrimoniului afacerii, înscrise în Registrul-inventar (mijloace fixe, obiecte de inventar etc.), precum și stocurile de materii prime, materiale, produse finite și mărfuri rămase nevalorificate sunt incluse în venitul brut. Stabilirea venitului net obținut sau a pierderii înregistrate în cadrul asocierii se determină pe fiecare contract de asociere. Pentru înregistrarea veniturilor din activități independente contribuabilii vor utiliza, în funcție de specificul activității și de necesitățile proprii, formularele cu regim special de tipărire, înseriere și numerotare. - Chitanță - Factură și Factură fiscală; - Bon de comandă-chitanță; - Fișă de magazie a formularelor cu regim special; - Monetar; - Extras din borderoul de plăți. Constituie venit brut venitul încasat în cadrul unui an calendaristic, indiferent de perioada în care au fost efectuate prestațiile. Pentru fiecare tip de activitate desfășurată se va întocmi Fișa pentru operațiuni diverse în care se vor înregistra toate documentele în ordine cronologică. Contribuabilii care desfășoară activități de: - comerț angro vor întocmi pentru livrările efectuate formularele Factură , respectiv Factură fiscală; - comerț cu amănuntul vor întocmi zilnic formularul Monetar, în condițiile în care nu se utilizează aparate de marcat electronice fiscale; - producție vor întocmi pentru livrarea producției formularele Factură, respectiv Factură fiscală și/sau Chitanță, după caz. Contribuabilii care desfășoară următoarele activități: - organizarea de spectacole (culturale, sportive, distractive etc.); - activități al căror scop este facilitarea încheierii de tranzacții comerciale printr-un intermediar (contract de comision, contract de agent, consignație sau mandat comercial); - activități de editare, imprimerie, multiplicare, indiferent de tehnica folosită, și altele asemenea; - transport de bunuri și de persoane; - alte activități, precum și pentru veniturile din profesii libere și veniturile din drept uri de proprietate intelectuală pot întocmi, în funcție de natura activității, de frecvența încasării sau de felul serviciilor prestate, precum și de alte elemente specifice activității desfășurate, formularele Factură, respectiv Factură fiscală, Chitanță sau alte formulare cu regim special de tipărire, înseriere și numerotare, . Citește mai mult: http:// fiscalitate .webnode.ro
Despre autor

http://fiscalitate.webnode.ro/


Despre articol
Autor: Vizitator
Numar de vizualizari: 407
Numar de cuvinte: 633Nota: Nu a fost notat

Comentarii

Nu exista comentarii pentru acest subiect.

Adauga un comentariu

Ne pare rau, nu aveti posibilitatea sa adaugati comentarii. Pentru a putea lasa parerea dvs. va rugam sa va autentificati.

    imotrading.to | chequedejeuner.ro