Cautare rapida:

Articole Online Articole Recente Propune un articol Inregistrare Autori Cauta Contact
Articole Online | Director Comunicate de presa » Finante » Contabilitate » Conducerea evidenþei contabile în partida simplã

Conducerea evidenþei contabile în partida simplã

Format PDF | Tipareste

Documentele justificative trebuie sã cuprindã urmãtoarele elemente principale: - denumirea documentului; - numele ºi prenumele contribuabilului, precum ºi adresa completã; - numãrul documentului ºi data întocmirii acestuia; - menþionarea pãrþilor care participã la efectuarea operaþiunii economico-financiare (când este cazul); - conþinutul operaþiunii economico-financiare, iar atunci când este necesar, ºi temeiul legal al efectuãrii ei; - datele cantitative ºi valorice aferente operaþiunii economico-financiare efectuate; - numele ºi prenumele, precum ºi semnãturile persoanelor care rãspund de efectuarea operaþiunii; - alte elemente menite sã asigure consemnarea completã a operaþiunilor în documente justificative. Documentele care stau la baza înregistrãrilor în evidenþa contabilã în partidã simplã pot dobândi calitatea de document justificativ numai în cazurile în care furnizeazã toate informaþiile menþionate mai sus. Documentele provenite din relaþiile de cumpãrare a unor bunuri de la persoane fizice pot fi înregistrate în evidenþa contabilã în partidã simplã numai în cazurile în care se face dovada intrãrii în patrimoniu a bunurilor respective, prin întocmirea Borderoului de achiziþie sau a Notei de recepþie ºi constatare de diferenþe, dupã caz, ºi a plãþii acestora pe bazã de Dispoziþie de platã-încasare cãtre casierie. Documentele contabile - jurnale, fiºe etc. - servesc la prelucrarea, centralizarea ºi înregistrarea în evidenþa contabilã în partidã simplã a operaþiunilor consemnate în documentele justificative. În documentele justificative ºi în cele contabile nu sunt admise ºtersãturi sau alte asemenea procedee, precum ºi lãsarea de spaþii libere între operaþiunile înscrise în acestea. Erorile se corecteazã prin tãierea cu o linie a textului sau a cifrei greºite, pentru ca acestea sã poatã fi citite, iar deasupra lor se scrie textul sau cifra corectã. Corectarea se face pe toate exemplarele documentului justificativ ºi se confirmã prin semnãtura persoanei care a întocmit documentul justificativ, menþionându-se ºi data efectuãrii operaþiunii de corectare. În cazul documentelor justificative la care nu se admit corecturi, cum sunt cele pe baza cãrora se primeºte, se elibereazã sau se justificã numerarul, ori al altor documente pentru care normele de utilizare prevãd asemenea restricþii, documentul greºit se anuleazã ºi rãmâne în carnetul respectiv (nu se detaºeazã), cu excepþia ordinului de deplasare (delegaþie), pe baza cãruia se primeºte sau se restituie diferenþa dintre cheltuielile efective de deplasare ºi avansul acordat. Contribuabilii au obligaþia sã efectueze inventarierea generalã a patrimoniului: la începutul activitãþii; cel puþin o datã pe an; la încetarea activitãþii, precum ºi în alte situaþii prevãzute de lege. Citește mai mult: http:// fiscalitate .webnode.ro/blog/
Despre autor

http://fiscalitate.webnode.ro/


Despre articol
Autor: Vizitator
Numar de vizualizari: 253
Numar de cuvinte: 466Nota: Nu a fost notat

Comentarii

Nu exista comentarii pentru acest subiect.

Adauga un comentariu

Ne pare rau, nu aveti posibilitatea sa adaugati comentarii. Pentru a putea lasa parerea dvs. va rugam sa va autentificati.

    imotrading.to | chequedejeuner.ro