Cautare rapida:

Articole Online Articole Recente Propune un articol Inregistrare Autori Cauta Contact

Calculul venitului net

Format PDF | Tipareste

Venitul brut cuprinde: a) sumele încasate ºi echivalentul în lei al venituri lor în naturã din desfãºurarea activitãþii; b) veniturile sub formã de dobânzi din creanþe comerciale sau din alte creanþe utilizate în legãturã cu o activitate independentã; c) câºtigurile din transferul activelor din patrimoniul afaceri i utilizate într-o activitate independentã, inclusiv contravaloarea bunurilor rãmase dupã încetarea definitivã a activitãþii; d) veniturile din angajamentul de a nu desfãºura o activitate independentã sau de a nu concura cu o altã persoanã; e) veniturile din anularea sau scutirea unor datorii de platã apãrute în legãturã cu o activitate independentã. Nu constituie venit brut ºi nu se înregistreazã în Registrul-jurnal de încasãri ºi plãþi sumele încasate, cum sunt: - aporturile în numerar sau echivalentul în lei al aporturilor în naturã fãcute la începerea unei activitãþi ori în cursul desfãºurãrii acesteia; - sumele primite sub formã de credite bancare sau de împrumuturi de la persoane fizice ori persoane juridice; - sumele primite ca despãgubiri; - sumele sau bunurile primite sub formã de sponsorizãri, mecenat sau donaþii. Pentru aceste categorii de operaþiuni fie se deschid fiºe pentru operaþiuni diverse distincte, fie se întocmesc situaþii cu ajutorul documente lor cumulative care sã reflecte situaþia acestor sume. Se admit la deducere numai cheltuielile care sunt aferente realizãrii veniturilor ºi care sunt plãtite în cursul unui an fiscal. Înregistrarea în evidenþa contabilã în partidã simplã a bunurilor mobile ºi imobile se face la valoarea de achiziþie, de producþie sau la preþul pieþei, dupã caz. Creanþele, respectiv facturile emise ºi neîncasate, precum ºi obligaþiile stabilite conform legii ºi neonorate se înregistreazã la valoarea lor nominalã în fiºe pentru operaþiuni diverse. Aceste fiºe se deschid distinct pentru creanþe ºi datorii. Evidenþa contabilã în partidã simplã a bunurilor din patrimoniu se þine în conformitate cu prevederile normelor metodologice de întocmire ºi utilizare a formularelor tipizate comune pe economie, care nu au regim special, privind activitatea financiarã ºi contabilã. Orice sumã plãtitã, respectiv încasatã, în numerar sau prin bancã se va înregistra în mod obligatoriu, cronologic, în Registrul-jurnal de încasãri ºi plãþi. Cheltuielile deductibile plafonate se stabilesc astfel încât la sfârºitul anului fiscal sã se încadreze în prevederile legale. Venitul net sau pierderea fiscalã se calcul eazã astfel: din totalul sumelor încasate, evidenþiate în Registrul-jurnal de încasãri ºi plãþi, se scad cheltuielile cu amortizarea fiscalã a bunurilor ºi drept urilor, evidenþiate în Fiºa pentru operaþiuni diverse, ºi totalul sumelor plãtite, evidenþiate în Registrul-jurnal de încasãri ºi plãþi, ºi se adunã sumele plãtite pentru cumpãrarea bunurilor amortizabile ºi totalul cheltuielilor nedeductibile, care se preia din centralizatorul cheltuielilor nedeductibile, acest centralizator întocmindu-se cu ajutorul unui document cumulativ. Citește mai mult: http:// fiscalitate .webnode.ro
Despre autor

http://fiscalitate.webnode.ro/


Despre articol
Autor: Vizitator
Numar de vizualizari: 373
Numar de cuvinte: 510Nota: Nu a fost notat

Comentarii

Nu exista comentarii pentru acest subiect.

Adauga un comentariu

Ne pare rau, nu aveti posibilitatea sa adaugati comentarii. Pentru a putea lasa parerea dvs. va rugam sa va autentificati.

    imotrading.to | chequedejeuner.ro