Cautare rapida:

Articole Online Articole Recente Propune un articol Inregistrare Autori Cauta Contact

Calculul venitului net

Format PDF | Tipareste

Venitul brut cuprinde: a) sumele încasate și echivalentul în lei al venituri lor în natură din desfășurarea activității; b) veniturile sub formă de dobânzi din creanțe comerciale sau din alte creanțe utilizate în legătură cu o activitate independentă; c) câștigurile din transferul activelor din patrimoniul afaceri i utilizate într-o activitate independentă, inclusiv contravaloarea bunurilor rămase după încetarea definitivă a activității; d) veniturile din angajamentul de a nu desfășura o activitate independentă sau de a nu concura cu o altă persoană; e) veniturile din anularea sau scutirea unor datorii de plată apărute în legătură cu o activitate independentă. Nu constituie venit brut și nu se înregistrează în Registrul-jurnal de încasări și plăți sumele încasate, cum sunt: - aporturile în numerar sau echivalentul în lei al aporturilor în natură făcute la începerea unei activități ori în cursul desfășurării acesteia; - sumele primite sub formă de credite bancare sau de împrumuturi de la persoane fizice ori persoane juridice; - sumele primite ca despăgubiri; - sumele sau bunurile primite sub formă de sponsorizări, mecenat sau donații. Pentru aceste categorii de operațiuni fie se deschid fișe pentru operațiuni diverse distincte, fie se întocmesc situații cu ajutorul documente lor cumulative care să reflecte situația acestor sume. Se admit la deducere numai cheltuielile care sunt aferente realizării veniturilor și care sunt plătite în cursul unui an fiscal. Înregistrarea în evidența contabilă în partidă simplă a bunurilor mobile și imobile se face la valoarea de achiziție, de producție sau la prețul pieței, după caz. Creanțele, respectiv facturile emise și neîncasate, precum și obligațiile stabilite conform legii și neonorate se înregistrează la valoarea lor nominală în fișe pentru operațiuni diverse. Aceste fișe se deschid distinct pentru creanțe și datorii. Evidența contabilă în partidă simplă a bunurilor din patrimoniu se ține în conformitate cu prevederile normelor metodologice de întocmire și utilizare a formularelor tipizate comune pe economie, care nu au regim special, privind activitatea financiară și contabilă. Orice sumă plătită, respectiv încasată, în numerar sau prin bancă se va înregistra în mod obligatoriu, cronologic, în Registrul-jurnal de încasări și plăți. Cheltuielile deductibile plafonate se stabilesc astfel încât la sfârșitul anului fiscal să se încadreze în prevederile legale. Venitul net sau pierderea fiscală se calcul ează astfel: din totalul sumelor încasate, evidențiate în Registrul-jurnal de încasări și plăți, se scad cheltuielile cu amortizarea fiscală a bunurilor și drept urilor, evidențiate în Fișa pentru operațiuni diverse, și totalul sumelor plătite, evidențiate în Registrul-jurnal de încasări și plăți, și se adună sumele plătite pentru cumpărarea bunurilor amortizabile și totalul cheltuielilor nedeductibile, care se preia din centralizatorul cheltuielilor nedeductibile, acest centralizator întocmindu-se cu ajutorul unui document cumulativ. Citește mai mult: http:// fiscalitate .webnode.ro
Despre autor

http://fiscalitate.webnode.ro/


Despre articol
Autor: Vizitator
Numar de vizualizari: 362
Numar de cuvinte: 510Nota: Nu a fost notat

Comentarii

Nu exista comentarii pentru acest subiect.

Adauga un comentariu

Ne pare rau, nu aveti posibilitatea sa adaugati comentarii. Pentru a putea lasa parerea dvs. va rugam sa va autentificati.

    imotrading.to | chequedejeuner.ro